SZYBKIE ZAMÓWIENIA

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.ewydawcy.pl jest prowadzony przez spółkę EWYDAWCY sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-853, przy ul. Poznańskiej 56/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000997887, NIP: 7812041820 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00zł (dalej: “Administrator”). Spółka jest administratorem danych osobowych Wydawców, Reklamodawców i Autorów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ww. danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:“RODO”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem maila redakcja@ewydawcy.pl.
 2. Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.ewydawcy.pl (dalej: “Serwis”) i odnosi się do wszystkich użytkowników (dalej: “Użytkownik”) korzystających z Serwisu – są to zarejestrowani Wydawcy, Reklamodawcy i Autorzy oraz użytkownicy niezarejestrowani.
 3. Wszelkie treści, które znajdują się w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Nie mogą być wykorzystywane bez zgody uprawnionego (wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności). Wyjątkiem jest dozwolony użytek osobisty utworów w rozumieniuUstawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Działania, które wykraczają poza wcześniej wspomniany dozwolony użytek osobisty utworów są niedozwolone. Oznacza to, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 5. Stosowane przez Administratora środki ostrożności są środkami wymaganymi przez prawo, które mają na celu kompleksową ochronę prywatności Użytkowników. Dane przekazywane przez Wydawców, Reklamodawców i Autorów oraz użytkowników niezarejestrowanych (w tym dane osobowe) są chronione przed zniszczeniem, ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Użytkownicy Serwisu również mogą dokładać wszelkich starań, aby bezpieczeństwo ich danych było zwiększone poprzez takie działania, jak częsta zmiana hasła oraz wykorzystywanie silnych kodów dostępu. Użytkownik sam decyduje, czy chce skorzystać z przysługujących mu praw, które są związane z kontrolą nad przetwarzaniem jego danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do ograniczenia możliwości przetwarzania danych osobowych koniecznych doświadczenia usługi przez Administratora, oznacza rezygnację z danej usługi.
 6. Administrator nie jest odpowiedzialny za politykę prywatności stron www, na które Użytkownik trafi za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie Serwisu. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną. Mowa o modyfikacjach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, które mogą być spowodowane przede wszystkim wzbogaceniem katalogu usług oferowanych przez Serwis, a także modernizacją Serwisu, czy też zmianami prawa w zakresie ochrony prywatności.
 7. Niezgadzanie się z Polityką Prywatności Serwisu powinno być równoznaczne z niekorzystaniem z usług przez niego oferowanych.

II Definicje

 1. Administrator – ewydawcy sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 56/2, 60-853.
 2. Serwis – strona internetowa oraz jej wszelkie podstrony, znajdująca się pod adresem ewydawcy.pl
 3. Użytkownik – osoby fizyczne korzystające z Serwisu i udostępniające swoje dane osobowe w ramach korzystania z Serwisu.

III Ochrona danych osobowych

 1. Serwis www.ewydawcy.pl jest prowadzony przez spółkę ewydawcy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-853, przy ul. Poznańskiej 56/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000997887, NIP: 7812041820 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej: “Administrator”). Spółka jest administratorem danych osobowych Wydawców, Reklamodawców, Autorów oraz użytkowników niezarejestrowanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ww. danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem maila – >redakcja@ewydawcy.pl.
 2. Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.ewydawcy.pl (dalej: “Serwis”) i odnosi się do wszystkich użytkowników (dalej: “Użytkownik”) korzystających z Serwisu – są to zarejestrowani Wydawcy, Reklamodawcy i Autorzy oraz użytkownicy niezarejestrowani.
 3. Wszelkie treści, które znajdują się w Serwisie są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Nie mogą być wykorzystywane bez zgody uprawnionego (wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności). Wyjątkiem jest dozwolony użytek osobisty utworów w rozumieniuUstawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Działania, które wykraczają poza wcześniej wspomniany dozwolony użytek osobisty utworów są niedozwolone. Oznacza to, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 5. Stosowane przez Administratora środki ostrożności są środkami wymaganymi przez prawo, które mają na celu kompleksową ochronę prywatności Użytkowników. Dane przekazywane przez Wydawców, Reklamodawców, Autorów i użytkowników niezarejestrowanych (w tym dane osobowe) są chronione przed zniszczeniem, ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Użytkownicy Serwisu również mogą dokładać wszelkich starań, aby bezpieczeństwo ich danych było zwiększone poprzez takie działania, jak częsta
 6. zmiana hasła oraz wykorzystywanie silnych kodów dostępu. Użytkownik sam decyduje, czy chce skorzystać z przysługujących mu praw (więcej w punkcie 4.),które są związane z kontrolą nad przetwarzaniem jego danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do ograniczenia możliwości przetwarzania danych osobowych koniecznych do świadczenia usługi przez Administratora, oznacza rezygnację zdanej usługi.
 7. Administrator nie jest odpowiedzialny za politykę prywatności stron www, na które Użytkownik trafi za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie Serwisu. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną. Mowa o modyfikacjach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, które mogą być spowodowane przede wszystkim wzbogaceniem katalogu usług oferowanych przez Serwis, a także modernizacją Serwisu, czy też zmianami prawa w zakresie ochrony prywatności.
 8. Niezgadzanie się z Polityką Prywatności Serwisu powinno być równoznaczne z niekorzystaniem z usług przez niego oferowanych.

IV Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Wydawców, Reklamodawców, Autorów i Użytkowników niezarejestrowanych, którzy rejestrują się w Serwisie są przetwarzane w celach:
  1. świadczenia przez Administratora konkretnej usługi, która różni się w zależności od wybranej przez Użytkownika roli (Wydawca, Reklamodawca, Autor, użytkownik niezarejestrowany, korzystający z usługi szybkich zamówień). Użytkownik musi uprzednio zaakceptować wybrany regulamin -podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku wykonanie umowy, w której jedną ze stron jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub z nowymi treściami oraz informacjami odnoszącymi się do Wydawców, Reklamodawców, Autorów oraz użytkowników niezarejestrowanych, którzy korzystają usługi szybkich zamówień – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Dane osobowe Wydawców, Reklamodawców, Autorów oraz użytkowników niezarejestrowanych (Użytkowników), którzy zarejestrują się do Newslettera są przetwarzane w celach:
  1. marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub z nowymi treściami dostępnymi na stronie – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. Newsletter jest uruchamiany za pośrednictwem formularza, który jest dostępny w Serwisie. Zaczyna działać w momencie kliknięcia w link przesłany na adres mailowy Użytkownika podany podczas wypełniania wcześniej wspomnianego formularza. Osoby korzystające z usługi Newslettera mogą w każdej chwili z niej zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym – jest to możliwe dzięki kliknięciu w link rezygnacji zawarty w każdej wiadomości wysyłanej przez Administratora w ramach subskrypcji. Zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie usługi Newslettera jest potwierdzane wiadomościami przesyłanymi na adres mailowy Użytkownika.
  3. podanie adresu mailowego w ramach rejestracji do usługi Newslettera jest warunkiem koniecznym do otrzymywania stosownych informacji.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie w celu świadczenia usług na podstawie regulaminów zamieszczonych na stronie www.ewydawcy.pl są:
  1. pozostałe podmioty zaangażowane w świadczenie usług (Autorzy, Wydawcy, Reklamodawcy);
  2. pozostałe podmioty (biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy zajmujące się obsługą oprogramowania), które przetwarzają dane osobowe w celu obsługi zamówienia, wystawienia faktury i realizacji zamówienia. Dane osobowe są u nich przechowywane jedynie naczas niezbędny do realizacji tych zadań.
 4. Operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora również są odbiorcami danych Użytkowników. Jest to konieczne w celu wysyłki wiadomości mailowych, o których była mowa w poprzednich punktach.
 5. Administrator może przetwarzać przekazane w związku ze świadczeniem usług dane osobowe dotyczące osób spoza struktury Użytkownika (np. klient, użytkownicy Internetu). Jest to możliwe po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Użytkownik, akceptując konkretne oświadczenia na etapie rejestracji lub podczas korzystania z Serwisu, może również wyrazić zgodę na:
  1. przesyłanie informacji handlowych, które dotyczą marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora / partnerów handlowych Administratora (m.in. Newslettera). Są one skierowane do odbiorcy głównie za pomocą poczty elektronicznej, w oparciu o dane pozyskane przez Administratora na etapie rejestracji lub podczas korzystania z Serwisu. Zgoda jest wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  2. wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących do celów wymienionych powyżej. Zgoda jest wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.;
  3. niewyrażenie zgody na wyżej wymienione czynności jest równoznaczne z nieotrzymywaniem informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (w tym Newsletterów), ponieważ Administrator nie ma takiej możliwości bez zgody Użytkownika.
 7. Dane osobowe Wydawców, Reklamodawców, Autorów i użytkowników niezarejestrowanych korzystających z usługi szybkich zamówień są przechowywane aż do momentu skorzystania przez nich z praw umożliwiających zaprzestanie przetwarzania danych (patrz: punkt 4), odwołania zgody na przetwarzanie, wypisania się z Newslettera lub usunięcia konta z Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora potwierdzenia dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli dane są przetwarzane, może uzyskać do nich dostęp oraz poznać szczegóły dotyczące:
  1. celu przetwarzania;
  2. rodzaju danych osobowych;
  3. informacji o odbiorcach lub grupach odbiorców, którzy mają wgląd do danych osobowych – dotyczy to szczególnie odbiorców z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  4. planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania długości tego okresu;
  5. informacji o prawie do zmodyfikowania, ograniczenia lub rezygnacji z przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do osoby, której te dane dotyczą, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego;
  7. informacji o automatycznym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu), o których mowa w at. 22 ust. 1 i 4 RODO, a także informacji o zasadach podejmowania wcześniej wspomnianych decyzji, ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. Administrator w chwili obecnej nie podejmuje takich działań oraz nie planuje ich podejmować.
 9. Użytkownik może żądać od Administratora natychmiastowego skorygowania dotyczących go, nieprawidłowych danych osobowych. Użytkownik, po uwzględnieniu celów przetwarzania, ma również prawo żądać rozszerzenia niekompletnych danych poprzez przedstawienie pomocniczego oświadczenia.
 10. Użytkownik ma prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych, którego dotyczą. W takiej sytuacji Administrator serwisu jest zobligowany jak najszybciej je usunąć, w przypadku gdy:
  1. dane osobowe są przetwarzane w inny sposób lub przestały być niezbędne do celów określonych podczas ich pozyskiwania;
  2. osoba, której dane dotyczą, zrezygnowała ze zgody, na mocy której przetwarzanie miało miejsce oraz nie ma innej podstawy prawnej umożliwiającej przetwarzanie;
  3. osoba, której dane dotyczą, skorzystała z prawa do wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania lub osoba, wobec której niewystępują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. przetwarzanie danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem;
  5. zaistniała konieczność usunięcia danych osobowych wynikająca z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa, któremu podlega Administrator;
  6. zebrane dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zawartych w art. 8 ust. 1 RODO.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy:
  1. użytkownik ma wątpliwości związane z prawidłowością danych osobowych -w takiej sytuacji dane przestają być przetwarzane na czas ich sprawdzeniaprzez Administratora;
  2. przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, a Użytkownik nie zgadza się na ich usunięcie, żądając w zamian ograniczeniaich wykorzystywania;
  3. dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi do celów przetwarzania, natomiast są potrzebne Użytkownikowi do tego, by ustalić, dochodzić lubbronić roszczeń;
  4. użytkownik zdecydował się wnieść sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – w takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych jestograniczone do czasu ustalenia, czy uzasadnione prawnie podstawy po stronie Administratora są bardziej zasadne niż podstawy sprzeciwu osoby,której dane dotyczą.
 12. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo uzyskać je w formie powszechnie używanej, nadającej się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać je innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ewydawcy sp. z o.o., w przypadku, gdy:
  1. przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit a)RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. przetwarzanie jest zautomatyzowane.
 13. Użytkownik może żądać przesłania jego danych osobowych przez Administratora bezpośrednio do innego administratora, pod warunkiem, że jest to techniczniemożliwe.
 14. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To do niego Użytkownik powinien kierować wszelkie skargi.
 15. Aby zmienić swoje dane osobowe, wystarczy zalogować się do Serwisu i zmodyfikować ustawienia. Rezygnacja z Newslettera również odbywa się z poziomu użytkownika – można to zrobić za pomocą linka rezygnacyjnego zamieszczonego w każdym mailu wysyłanym w ramach tej usługi lub całkowicie usunąć swoje konto kontaktując się z Serwisem mailowo, pod adresem redakcja@ewydawcy.pl.
 16. Zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO może być w każdej chwili cofnięta. Takie działanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o zezwolenie przed cofnięciem zgody.

V Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje firm i serwisów, których dane kontaktowe zostały podane w Serwisie.
 2. Zamieszczone w Serwisie ogłoszenia, reklamy i inne podobne treści mają jedynie charakter informacyjny. W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie są ofertą inie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec ewydawcy sp. z o.o.
 3. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum oraz w komentarzach.

VI Polityka Cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies. Są to pliki informacji przechowywane lokalnie, na komputerze użytkownika korzystającego z usług oferowanych przez Serwis oraz przeglądającego stronę> www.ewydawcy.pl.
 2. Pliki Cookies są zamieszczane na komputerze użytkownika przez podmioty, wśród których wyróżnia się Administratora oraz:
  1. Google Inc., którego siedziba mieści się w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Możesz się zapoznać z Polityką Prywatności tego podmiotuwchodząc w następujący link: https://policies.google.com/privacy;
  2. Facebook Inc., którego siedziba mieści się w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Możesz się zapoznać z Polityką Prywatności tego podmiotu wchodząc w następujący link: https://www.facebook.com/policy.php;
  3. Linkedin Corp., z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Możesz się zapoznać z Polityką Prywatności tego podmiotu wchodząc wnastępujący link: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 3. Wyżej wymienione podmioty są administratorami danych osobowych, które są zawarte w plikach Cookies w rozumieniu ustawy RODO.
 4. Pliki Cookies w większości przypadków zawierają przypisany, unikalny numer, nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, a także czas ich przechowywania na komputerze Użytkownika.
 5. Informacje zawarte w Plikach Cookies przechowywanych na komputerach Użytkowników są wykorzystywane w celach:
  1. analizowania zachowań użytkowników w Serwisie – to daje możliwość dopasowywania usług i treści dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników. Odbywa się to na podstawie zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. prowadzenia statystyk, których głównym celem jest zobrazowanie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz analizowanie oglądalności i dostosowywanie strony do potrzeb Wydawców, Reklamodawców i Autorów oraz użytkowników niezarejestrowanych;
  3. zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Serwisu oraz jego niezawodności. Dane, które są zachowywane w Plikach Cookies służą jedynie do celów, o których była mowa w punkcie Są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora oparty na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 6. Serwis korzysta z sesyjnych plików Cookies, które ulegają natychmiastowemu skasowaniu po zakończeniu korzystania ze strony www.ewydawcy.pl. Drugim rodzajem plików Cookies używanych przez Serwis są pliki trwałe, które są zapisywane w komputerze Użytkownika – znajdują się w urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich.
 7. Długość przechowywania plików Cookies zależy od ich rodzaju. Pliki sesyjne są zapisywane jedynie na czas korzystania z Serwisu, natomiast pliki trwałe znajdują się na komputerze Użytkownika do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub do momentu skorzystania z prawa do zaprzestania ich przetwarzania.
 8. Zapisy zawarte w punkcie mają swoje odniesienie odpowiednio do danych osobowych, które są zawarte w plikach Cookies.
 9. Ustawienia dotyczące plików Cookies mogą zostać zmienione z poziomu Użytkownika w każdym momencie. Wydawca, Reklamodawca, Autor lub użytkownik niezarejestrowany musi jedynie określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego komputera. Jest to możliwe dzięki zmodyfikowaniu ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiana ustawień dotyczy przede wszystkim blokowania automatycznej obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki lub każdorazowego informowania o zamieszczaniu plików na komputerze Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii sądostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Zgodę na przetwarzanie plików Cookies można modyfikować, klikając tutaj.

VII Kontakt

 1. Kanały komunikacji, za pośrednictwem, których może dojść do kontaktu Użytkownika z Administratorem (w tym skorzystanie z przysługujących uprawnień):
  1. e-mail: redakcja@ewydawcy.pl,
  2. adres pocztowy: EWYDAWCY sp. z o.o. ul. Poznańska 56/2, 60-853 Poznań.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Baza wiedzy

Nowe możliwości AI

Nowe możliwości AI

Czytaj
Content Creator – zawód przyszłości?

Content Creator – zawód przyszłości?

Czytaj
Jak influencerzy wpływają na działania marketingowe?

Jak influencerzy wpływają na działania marketingowe?

Czytaj
5 skutecznych strategii content marketingowych dla małych firm

5 skutecznych strategii content marketingowych dla małych firm

Czytaj
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Napisz!