Reklama w świecie aptek i lekarzy

28 listopada 2022
Reklama w świecie aptek i lekarzy

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu – zresztą mało kto z nas wyobraża sobie prowadzenie biznesu bez wykorzystania jednej z wielu jej form. Jednak, jak się okazuje, prawnie regulowana jest branża medyczna. Najczęściej sytuacja ta dotyka prywatne gabinety lekarskie czy apteki. A jak dokładnie to wygląda? 

Czym jest reklama i dlaczego firmy chętnie w nią inwestują? 

W dzisiejszych czasach z niemalże każdej strony jesteśmy zalewani reklamami. Pochodzą one z telewizji, radia, gazety, a najczęściej ze stron internetowych i social mediów. Jednak, czym tak naprawdę one są? Otóż za reklamę uważa się każdą odpłatną formę prezentacji dóbr, usług czy idei, która ma za zadanie bezpośrednie oddziaływanie na zjawiska rynkowe. Najprościej mówiąc – ma za zadanie zwiększyć rozpoznawalności firmy i skłonić odbiorców do zakupu.

Wiele małych, jak i dużych przedsiębiorstw chętnie w nie inwestuje, gdyż: 

 • mają duży zasięg, 
 • pozostają na dłużej w świadomości odbiorców, 
 • mają ogólnokrajowy, a nawet globalny zasięg, 
 • są skutecznie poprzez zastosowanie wielu form przekazu, w tym dźwięku czy obrazu, 
 • są wysoko perswazyjne, 
 • mogą wpływać na odbiorcę w sposób emocjonalny, 
 • w dużym stopniu przekładają się na sprzedaż. 

Wydawać by się mogło, że praktycznie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie inwestować w reklamę – niezależnie od formatu. Jednak, jak się okazuje, że lekarze i apteki obowiązuje zakaz reklamy. Dlaczego? 

Reklama lekarzy – jak to wygląda? 

Reklama na obszarze medycznym jest traktowana w specyficzny sposób. Zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej, wszystkie podmioty lecznicze mogą przekazywać do wiadomości publicznej informacje, obejmujące świadczone usługi zdrowotne. Udostępniane treści nie mogą mieć charakteru reklamowego, a jedynie zawierać podstawowe informacje. Oznacza to, że nawet cieszące się coraz większą popularnością, prywatne gabinety lekarskie są odpowiednio regulowane i wedle wewnętrznych przepisów branżowych mogą upubliczniać m.in.:

 • tytuł zawodowy, 
 • imię i nazwisko, 
 • miejsce, w którym znajduje się gabinet, 
 • godziny przyjęć. 

Informowanie może odbywać się za pośrednictwem wykorzystania tablic ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych czy stron internetowych. Jednak wszelkie formy reklamy swojej działalności są ściśle regulowane przez Kodeks Etyki Lekarskiej, który wprost mówi, że tego typu działania są zabronione. Zgodnie z tym, lekarze nie powinni się zgadzać na używanie swojego wizerunku i nazwiska dla celów komercyjnych, gdyż spraw ta może skończyć się w sądzie. W podobny, a nawet bardziej rygorystyczny sposób reguluje się działalność aptek. 

Reklama aptek – dozwolona, niedozwolona? 

Apteka to również swego rodzaju działalność gospodarczą, która oferuje swoje produkty w postaci leków pacjentom. Z uwagi na to, można by spekulować na temat reklamy, jednak wszelkie kwestie są uregulowane w kategoryczny sposób. Zgodnie z art. 94a ustawy prawo farmaceutyczne – zabrania się reklamy aptek, punktów aptecznych, a także wszelkich tego typu placówek. Dozwolone jest natomiast informowanie o lokalizacji oraz godzinach pracy. W przypadku stron internetowych, zwłaszcza aptek sieciowych, jest również możliwość zaprezentowania swojej oferty. Wyżej wymienione kwestie obejmują Polskę, a jak to jest w innych państwach? Jak się okazuje, Austria, Belgia czy Dania nie zakazują reklamy aptek. Muszą być jednak spełnione pewne kryteria, obejmujące obiektywność, uszanowanie zasad zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty. 

Niezależnie od tego, czy mówimy o gabinetach lekarskich, czy aptekach – reklama jest zabroniona. Z uwagi na to, warto wiedzieć, jakie działania są dozwolone, a których zdecydowanie powinniśmy unikać.