Współpraca barterowa – jak wygląda? Poznaj plusy i minusy!

10 października 2022
Współpraca barterowa – jak wygląda? Poznaj plusy i minusy!

Biznes wiąże się z licznymi, często niezbędnymi do dalszego funkcjonowania współpracami. Wsparcie innych przedsiębiorstw lub osób publicznych korzystanie wpływa na wiele aspektów, w tym rozpoznawalność, dobry wizerunek czy lepszą sprzedaż. Do jednych z tego typu współprac zalicza się barter. Jak wygląda oraz czy się opłaca? 

Na czym polega współpraca barterowa? 

Najprościej mówiąc, barter odnosi się do bezgotówkowej wymiany towarów lub usług w zamian za inne. Metoda ta jest znana od wielu wieków, gdyż stosowana ją m.in. w starożytnym Rzymie, a może nawet i wcześniej.

W ramach tego typu współpracy można wymieniać: 

 • towar za towar, 
 • towar za usługę lub odwrotnie, 
 • usługę za usługę. 

Firma stawiająca pierwsze kroki na rynku może podjąć się barteru, przez co zyska przydatne w dalszym rozwoju rzeczy. Kwestia ta działa w dwie strony, co oznacza, że musisz również mieć coś do zaoferowania drugiej stronie. Najczęściej jednak można spotkać się ze współpracą barterową między firmą a osobą znaną w sieci. Może to być bloger, youtuber lub najogólniej mówiąc – influencer. Wówczas przekazujesz wybrany przez siebie produkt Twojej firmy lub oferujesz usługę, w zamian za reklamę. W ten sposób jako przedsiębiorca możesz znacząco zaoszczędzić, a jednocześnie wiele zyskać. A jak prezentują się plusy i minusy tego typu współpracy z obu stron? 

Co można osiągnąć dzięki współpracy barterowej?

Barter to najczęściej zawierana umowa między małymi, dopiero rozpoczynającymi firmami z niewielkim budżetem, a mniej znanymi osobami publicznymi. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że równie chętnie z tego typu współpracy korzystają bardziej popularni influencerzy.

Tak naprawdę tego rodzaju rozwiązanie może być kierowane do wielu osób. A co można zyskać dzięki barterowi? Tego rodzaju działania mają wiele zalet, a do nich zaliczyć można: 

 • handel wymienny z innymi podmiotami, np. między dwiema firmami, przez co pozbywasz się zalegającego towaru, zyskując nowe, często przydatne rzeczy,
 • możliwość zyskania większego grona odbiorców poprzez współpracę z influencerami lub blogerami, 
 • poprawienie wizerunku lub zwiększenie sprzedaży, 
 • szansa na kolejne umowy w przypadku mało popularnego podmiotu, 
 • budowanie swojej społeczności oraz zaufania w środowisku influencerów lub blogerów, 
 • możliwość nabycia nowych przedmiotów lub skorzystania z usług poprzez przygotowanie postów promocyjnych. 

Można powiedzieć, że współpraca barterowa to dobre rozwiązanie dla obu stron. Warto jednak zaznaczyć, że musi być odpowiednio przeprowadzona. W przeciwnym razie wiąże się z wyzyskiem i słuszną krytyką. A z jakim ryzykiem wiążą się tego rodzaju działania? 

Minusy barteru, czyli jakich problemów możesz się spodziewać? 

Barter od lat spotyka się w sieci z mocną krytyką. Najczęściej dotyczy ona błędów popełnianych zarówno przez marki, jak i twórców treści. Bez odpowiedniego ustalenia zasad oraz uwzględnienia kilku podstawowych czynników, może okazać się, że tego typu współpraca będzie obfitować w niezadowalające wyniki. Co więcej, często przyczynia się do osłabienia wizerunku marki oraz zmniejszeniu zaufania odbiorców. A zatem, jakie są minusy barteru oraz jak je wyeliminować?

Musisz tutaj zwrócić uwagę na: 

 • złe targetowanie – produkty lub usługi firmy powinny być dopasowane do contentu podmiotu, 
 • nieetyczne działania – marka nie powinna wymagać oczerniania konkurencji, a twórca recenzować produkt w zestawieniu z “gorszą” marką, 
 • nieodpowiednia wycena pracy – włożona w post, story czy film promujący praca powinna być współmierna z wartością otrzymanego produktu. 

Jednym z dość powszechnych minusów barteru, zwłaszcza dla influencerów jest brak umowy. Oznacza to, że powinieneś w jak największym stopniu zwrócić na nią uwagę uwzględnić najważniejsze kwestie. 

Co powinna zawierać umowa barterowa? 

Umowa barterowa jest dość częstym rozwiązaniem stosowanym pomiędzy przedsiębiorcami a influencerami. Warto jednak zapamiętać, że nie jest ona regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego, przez co nie posiada jednego, stałego wzoru. Z uwagi na to, warto wiedzieć, jakie informacje powinny się w niej znajdować.

Przy jej sporządzaniu należy przede wszystkim pamiętać o zawarciu: 

 • miejsca i terminu współpracy barterowej, 
 • danych obu stron zawierających umowę, 
 • terminu wykonania usługi, 
 • daty dostarczenia omawianych produktów, 
 • podmiotów podlegających wymianie barterowej,
 • warunków odstąpienia od umowy,
 • zasad dotyczących złamania lub niedopełnienia umowy,
 • konsekwencji niewywiązania się z umowy, 
 • sądu rozstrzygającego ewentualne spory prawne. 

Umowa barterowa powinna zawierać jak najwięcej informacji, gdyż stanowi to zabezpieczenie interesów obu stron oraz pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień. Inną kwestią dotyczącą barteru są podatki. Nie można zapomnieć, że nawet ta mniej formalna forma handlu ulega opodatkowaniu. Wymieniane towary lub usługi powinny mieć zbliżoną wartość, a każda ze stron nawiązujących współpracę jest zobligowana do wystawienia faktury VAT na wymianie dóbr lub świadczeń.

Współpraca barterowa to często wybierane rozwiązanie, które może stanowić uzupełnienie Twojego systemu sprzedażowego. Może również być odrębną gałęzią jako forma marketingu! Oczywiście wybór zależy od Ciebie oraz tego, na co aktualnie nastawiasz swoje przedsiębiorstwo.